Byggvask

Endelig og grundig vask

Byggvask omfatter både en endelig og grundig vask når arbeidet er ferdigstilt og løpende renhold. Den siste vasken er for forbrukernes del, og sikrer at de kan flytte inn i et nybygg, eller et nylig renovert bygg, som har et godt og trygt inneklima.

Det jevnlige byggrenholdet skjer både for arbeidernes del, for å forebygge helseplager, og for å forhindre dannelse av fukt og for å forsørge et godt fremtidig inneklima. I en bolig hvor byggvask ikke er utført vil alt være dekket av støv og andre rester fra bygg- og renoveringsarbeid. Inneklimaet vil hverken være behagelig eller sunt.

En tilstrekkelig byggvask skal sikre at byggeprosjektet ikke har etterlatt seg noe byggestøv eller andre ting som kan samle seg opp under en pågående byggeprosess.

Det kan også rengjøres underveis i en byggeprosess for å unngå at det skadelige støvet samler seg og legger seg på flatene. En byggvask utføres når et større byggeprosjekt eller et hus/leilighet skal ferdigstilles. Dette er en form for grundig rengjøring som må utføres før mulige kjøpere skal komme på en visning. En slik rengjøring krever at det er rengjort i henhold til gjeldende forskrifter og retningslinjer.

Vi leverer byggrengjøring i henhold til dagens standarder etter Rent Tørt Bygg prinsippet.