Regelmessig Renhold

Regelmessig Renhold

Våre fagfolk utfører regelmessig renhold, også omtalt som daglig renhold og betyr i hovedsak at vi foretar rengjøring etter en ramme fastsatt av den enkeltes bedrifts behov. Eksempel på dette kan være at vi rengjør bedriftens lokaler grundig en eller flere ganger i uken, alt etter behov, kvalitetsprofil og romkategori.

Et godt arbeidsmiljø og rene omgivelser skaper ikke bare trivsel, men gir også høyere produksjon, følelsesmessig velvære og bedre humør. Vi er glade for å bidra til rene og sunne arbeidsomgivelser.

Uansett om det er rengjøring på kontor, barnehage, kjøpe- eller treningssenter, restaurant eller helseforetak, er kvalitet og resultat rettesnoren for alt arbeid vi utfører.

Høy kvalitet

Våre sterke side er påpasselighet, omhyggelighet, forståelse av kundens behov og forventninger for å kunne overgå disse. Dette sikrer høy kvalitet.

Våre tilbud inkluderer renholdsplan, plan for periodisk renhold, kvalitetsprofil i henhold til NS-Insta 800, areal/plantegning der dette er tilgjengelig, samt dokumentasjon av ansvarsforsikring, sertifisering og godkjenning via StartBank, Kavlitetsbevis fra Renhold360 samt dokumentasjon at bedriften oppfyller alle krav fra Godkjent Renhold.