Vi kontaktet RenholdsPartner Oslo og Viken for å få en pris på utvendig vindusvask av våre kontorlokaler. Lise kom på befaring, og vi fikk en pris umiddelbart, som inkl. lift. Vindusvasken ble utført på to dager, og vi ble veldig fornøyd med resultatet og den raske og gode servicen. Firma var ryddig og pliktoppfyllende fra start til slutt. Vi kommer absolutt til å benytte oss av RenholdsPartner Oslo og Viken flere ganger.