Kvalitetsrenhold. Jeg engasjerte RenholdsPartner Oslo og Viken – Avdeling Sarpsborg i forbindelse med nedvask/sanering av en stor leilighet jeg aldri trodde kunne bli ren, og de gjorde en helt fantastisk jobb! Det var røyket innvendig i 17 år, og resultatet etter nedvask ble helt fantastisk. Hurtig planlegging og gjennomføring, og det til en helt enormt konkurransedyktig pris. I tillegg fjernet de vegg til vegg teppe i tre rom, som de leverte ved avfallsanlegget Gatedalen i Sarpsborg for meg. Det ble levert et profesjonelt renhold, god service og meget bra kommunikasjon. Anbefales på det sterkeste!